Privacy policy

Beste bezoeker van Hotel Central / Restaurant Sistermans,

Hotel Central / Restaurant Sistermans vindt de bescherming van de privacy van haar gasten erg belangrijk. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te houden.

Op 25 mei 2018 verandert er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet welke persoonsgegevens wij van u registreren.

Hotel Central / Restaurant Sistermans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum & geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuur gegevens
 • Gegevens welke voor uw reservering van toepassing zijn

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring vind u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website https://www.hotelcentral.nl bezoekt en een reservering maakt.

ONZE GEGEVENS
Hotel Central / Restaurant Sistermans
Stationsplein 9
4702 VZ Roosendaal
Telefoonnummer: 0165-535657
KvK-nummer: 20000437
https://www.hotelcentral.nl

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een persoon of gegevens waarmee u indirect identificeerbaar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

DOELEINDEN
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
 • Voor het opstellen van offertes en overeenkomsten
 • Om je op de hoogte te kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een nachtregister

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Hotel Central / Restaurant Sistermans verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CAMERABEELDEN.
Hotel Central / Restaurant Sistermans maakt uitsluitend gebruik van camerabeelden voor de veiligheid van medewerkers en gasten en zullen nooit gebruikt worden voor het schenden van de privacy van derden.

U HEEFT OOK RECHTEN
Wil u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar sistermans@hotelcentral.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur uw verzoek naar sistermans@hotelcentral.nl of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0165-535657. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VEILIGHEID
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Wanneer u geen actie onderneemt, gaan wij er van uit dat wij u mogen blijven mailen en dat u het eens bent met de gegevens welke wij van u bewaren.
Heeft u bezwaar? Neem dan contact op met Truce Oskam van Hotel Central / Restaurant Sistermans te bereiken via 0165-535657

Met vriendelijke groet
Team Hotel Central / Restaurant Sistermans